Formulieren

Overzicht diverse formulieren

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke formulieren.

Aanmelden begrafenis

Wilt u een begrafenis aanmelden? Download dan hier het aanmeldingsformulier.

Algemeen graf: Adreswijziging

Wilt u een adreswijziging Algemene Graven doorgeven? Download dan dit formulier en stuur deze per post of e-mail naar ons toe.

Algemeen graf: Aanvraag grafbedekking

Met dit formulier vraagt u toestemming voor het plaatsen van een grafbedekking voor een Algemeen Graf.

Particulier graf: Adreswijziging

Wilt u een adreswijziging Particuliere Graven doorgeven? Download dan dit formulier en stuur deze per post of e-mail naar ons toe.

Particulier graf: Aanvraag grafbedekking

Met dit formulier vraagt u toestemming voor het plaatsen van een grafbedekking voor een Particulier Graf.

Verklaring kennisname Reglement

Wilt u een uitvaart aanmelden? Download dan hier de ‘Verklaring kennisname Reglement‘. Hiermee geeft u aan dat u kennis genomen hebt van het reglement en de tarieflijst.

Aanvraag blad gedenkboom

Wilt u een blad aan de gedenkboom aanvragen? Vul dan dit formulier in.

Klachtenformulier

Bent u om wat voor reden dan ook ontevreden over onze dienstverlening? Daar leren we graag van. Laat ons middels dit online formulier weten waar u ontevreden over bent.

BEGRAAFPLAATS GROENE KERK

Haarlemmerstraatweg 6
2343 LB Oegstgeest
071 820 0377

Lichtjesavond zal dit jaar plaatsvinden op 17 november. Tijdens deze avond is de begraafplaats verlicht met fakkels en kaarsen en vinden er muzikale optredens plaats. Graag verwelkomen wij u tussen 19.00 uur en 21.00 uur.