Formulieren

Overzicht diverse formulieren

Hier vindt u een overzicht van alle belangrijke formulieren.

Aanmelden begrafenis

Wilt u een begrafenis aanmelden? Download dan hier het aanmeldingsformulier.

Algemeen graf: Adreswijziging

Wilt u een adreswijziging Algemene Graven doorgeven? Download dan dit formulier en stuur deze per post of e-mail naar ons toe.

Algemeen graf: Aanvraag grafbedekking

Met dit formulier vraagt u toestemming voor het plaatsen van een grafbedekking voor een Algemeen Graf.

Particulier graf: Adreswijziging

Wilt u een adreswijziging Particuliere Graven doorgeven? Download dan dit formulier en stuur deze per post of e-mail naar ons toe.

Particulier graf: Aanvraag grafbedekking

Met dit formulier vraagt u toestemming voor het plaatsen van een grafbedekking voor een Particulier Graf.

Verklaring kennisname Reglement

Wilt u een uitvaart aanmelden? Download dan hier de ‘Verklaring kennisname Reglement‘. Hiermee geeft u aan dat u kennis genomen hebt van het reglement en de tarieflijst.

Aanvraag blad gedenkboom

Wilt u een blad aan de gedenkboom aanvragen? Vul dan dit formulier in.

Klachtenformulier

Bent u om wat voor reden dan ook ontevreden over onze dienstverlening? Daar leren we graag van. Laat ons middels dit online formulier weten waar u ontevreden over bent.

BEGRAAFPLAATS GROENE KERK

Haarlemmerstraatweg 6
2343 LB Oegstgeest
071 820 0377

Van april tot oktober  zijn er op verzoek rondleidingen over de begraafplaats van de Groene Kerk. Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Mail dan even naar rondleiding@begraafplaats-groenekerk.nl.