Groenbeheer

Aanpassing groenbeheer begraafplaats

De Stichting Begraafplaats Groene Kerk neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een ecologisch groenbeheer. Dit houdt onder meer in dat er geen gif meer gespoten gaat worden en dat er meer ruimte wordt gecreëerd voor insecten en vogels. Door deze maatregelen voor zowel het oude als het nieuwe deel van de begraafplaats, zal het aanzien van de begraafplaats enigszins veranderen.

Maatregelen op beide delen van de begraafplaats

  • We kiezen ervoor om minder snel het gras te maaien. De begraafplaats ziet er over het algemeen strak uit. Het is zeker niet de bedoeling om de begraafplaats te laten verwilderen, maar door de gewijzigde frequentie zal de begraafplaats een iets ander aanzicht krijgen.
  • Tussen de graven wordt sedum aangebracht; op het oude deel daar waar mogelijk, op het nieuw deel overal tussen de graven.

Maatregelen oude deel begraafplaats

We zijn aan het onderzoeken of er een goed alternatief is voor de grindpaden. Wanneer we geen gif meer gebruiken voor het bestrijden van het onkruid, zullen deze paden er al snel slecht onderhouden gaan uitzien.

Op het oude deel van de begraafplaats is last van de eikenprocessierups. Bestrijding hiervan is kostbaar. Om overlast te verminderen is een aantal maatregelen genomen. Het probleem van de eikenprocessierups wordt hiermee weliswaar niet opgelost, maar de effecten worden wel minder door:

  • Het planten van bloembollen in de borders. Denk hierbij aan vroegbloeiers als de krokus.
  • Nestkastjes voor de koolmees ophangen.
  • Lavendel planten op graven die momenteel niet in gebruik zijn.
  • Fluitenkruid zoveel mogelijk laten staan.

Maatregelen nieuwe deel begraafplaats

  • Op het nieuwe deel van de begraafplaats zal in het midden van een veld een vak worden ingezaaid met een mix van veldbloemen.
  • Het talud aan de buitenrand van dit deel van de begraafplaats wordt jaarlijks uitsluitend in augustus gemaaid, zodat er in het najaar en de winter begroeiing is voor insecten en vogels.
  • Op beide velden bevinden zich dode delen van heggen. Deze worden vervangen door insectvriendelijke beplanting als de vlinderstruik en de honingboom.
  • Vaste planten langs de geluidswal worden ingeboet met insectvriendelijke soorten als lavendel.

BEGRAAFPLAATS GROENE KERK

Haarlemmerstraatweg 6
2343 LB Oegstgeest
071 820 0377

Gedichtenwedstrijd Begraafplaats Groene Kerk
Het weekend van de begraafplaats 20, 21 en 22 mei is eveneens de start van de gedichtenwedstrijd. Graag willen wij iedereen uitnodigen om een creatieve uiting in de vorm van een gedicht te creëren. Het gedicht dient een relatie te hebben met de Begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest of met begraafplaatsen in het algemeen. Informatie over de vorm en inhoud waaraan het gedicht moet voldoen kunt u vinden in het reglement.