Grafkelder

Grafkelders

Zowel rondom de kerk als elders op het oude deel van de begraafplaats zijn een aantal grafkelders te vinden. In overleg kunnen ook nieuwe grafkelders aangelegd worden. Voor de verschillende plekken hanteren we uiteenlopende tarieven, hiervoor verwijzen we u naar onze tarievenlijst.

Wat is een keldergraf?

Een keldergraf is een familiegraf of particulier graf. Particulier houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Wettelijk gezien wordt er gesproken over het ‘uitsluitend recht op een graf’: het graf wordt namelijk geen bezit, maar wordt gehuurd. De begraafplaats blijft eigenaar van het graf.

Deze particuliere graven worden op onze begraafplaats in principe uitgegeven voor een termijn van minimaal twintig jaar. In overleg is een langere termijn mogelijk. Ook is het mogelijk om na afloop van die periode het grafrecht te verlengen.

Men kan bij leven al een graf laten vastleggen om daar in de toekomst begraven te worden. Daarbij kunt u aangeven wie er nog meer in het graf begraven mogen worden. Dat laatste kan ook overgelaten worden aan de nabestaanden: zij erven dan het uitsluitende recht op het eigen graf.

BEGRAAFPLAATS GROENE KERK

Haarlemmerstraatweg 6
2343 LB Oegstgeest
071 820 0377

Van april tot oktober  zijn er op verzoek rondleidingen over de begraafplaats van de Groene Kerk. Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Mail dan even naar rondleiding@begraafplaats-groenekerk.nl.