Algemeen graf

Een algemeen graf

Personen in een onderling graf hoeven onderling geen (familie)band met elkaar te hebben. De algemene graven worden uitgegeven voor een periode van maximaal vijftien jaar. Het is niet mogelijk om deze termijn te verlengen.

Maximaal 3 personen

In een algemeen graf worden op onze begraafplaats drie personen begraven. Dat betekent dat de ruimte voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt is. De afmeting van grafstenen op een algemeen graf bedraagt 40 x 50 x 5 cm. Nieuw uit te geven algemene graven zijn gesitueerd op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats.

BEGRAAFPLAATS GROENE KERK

Haarlemmerstraatweg 6
2343 LB Oegstgeest
071 820 0377

Van april tot oktober  zijn er op verzoek rondleidingen over de begraafplaats van de Groene Kerk. Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Mail dan even naar rondleiding@begraafplaats-groenekerk.nl.