Algemeen graf

Een algemeen graf

Personen in een onderling graf hoeven onderling geen (familie)band met elkaar te hebben. De algemene graven worden uitgegeven voor een periode van maximaal vijftien jaar. Het is niet mogelijk om deze termijn te verlengen.

Maximaal 3 personen

In een algemeen graf worden op onze begraafplaats drie personen begraven. Dat betekent dat de ruimte voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt is. De afmeting van grafstenen op een algemeen graf bedraagt 40 x 50 x 5 cm. Nieuw uit te geven algemene graven zijn gesitueerd op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats.

BEGRAAFPLAATS GROENE KERK

Haarlemmerstraatweg 6
2343 LB Oegstgeest
071 820 0377

Lichtjesavond zal dit jaar plaatsvinden op 17 november. Tijdens deze avond is de begraafplaats verlicht met fakkels en kaarsen en vinden er muzikale optredens plaats. Graag verwelkomen wij u tussen 19.00 uur en 21.00 uur.