Algemeen graf

Algemeen graf

In een algemeen graf worden op onze begraafplaats drie personen begraven. Zij hoeven onderling geen (familie)band met elkaar te hebben. De algemene graven worden uitgegeven voor een periode van maximaal vijftien jaar. Het is niet mogelijk om deze termijn te verlengen.

Omdat er drie mensen in één graf worden begraven, is de ruimte voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt.  De afmeting van grafstenen op een algemeen graf bedraagt 40 x 50 x 5 cm.

Nieuw uit te geven algemene graven zijn gesitueerd op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats.