Klachtenformulier

Klachtenformulier

  Reglement Begraafplaats Groene Kerk ARTIKEL 35

  1. Rechthebbenden, belanghebbenden en andere bij de begraafplaats belanghebbende personen kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats of het nalaten daarvan bij de Stichting een schriftelijke klacht indienen.
  2. De Stichting bevestigt de klager schriftelijk dat de klacht in behandeling is genomen en dat hij binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten) na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie ontvangt.
  3. Blijkt de genoemde termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

  BEGRAAFPLAATS GROENE KERK

  Haarlemmerstraatweg 6
  2343 LB Oegstgeest
  071 820 0377

  Gedichtenwedstrijd Begraafplaats Groene Kerk
  Het weekend van de begraafplaats 20, 21 en 22 mei is eveneens de start van de gedichtenwedstrijd. Graag willen wij iedereen uitnodigen om een creatieve uiting in de vorm van een gedicht te creëren. Het gedicht dient een relatie te hebben met de Begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest of met begraafplaatsen in het algemeen. Informatie over de vorm en inhoud waaraan het gedicht moet voldoen kunt u vinden in het reglement.