Eigen graf of particulier graf

Eigen graf of particulier graf

Een eigen graf of familiegraf wordt ook wel particulier graf genoemd. Particuliere graven worden op onze begraafplaats in principe uitgegeven voor een termijn van minimaal twintig jaar. In overleg is een langere termijn mogelijk. Ook is het mogelijk om na afloop van die periode het grafrecht te verlengen.

Particulier houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Wettelijk gezien wordt er gesproken over het ‘uitsluitend recht op een graf’: het graf wordt namelijk geen bezit, maar wordt gehuurd. De begraafplaats blijft eigenaar van het graf.

Men kan bij leven al een graf laten vastleggen om daar in de toekomst begraven te worden. Daarbij kunt u aangeven wie er nog meer in het graf begraven mogen worden. Dat laatste kan ook overgelaten worden aan de nabestaanden: zij erven dan het uitsluitende recht op het eigen graf.

Zowel op het oude als op het nieuwe deel van onze begraafplaats worden nieuwe particuliere graven uitgegeven.