Strooiveld

Strooiveld

Zowel op het oude als op het nieuwe deel van de begraafplaats bevindt zich een strooiveld, waar u de as van een overledene kunt (laten) verstrooien. Op het oude deel is het strooiveld gesitueerd onder een oude kastanjeboom, op het nieuwe deel naast de Gedenkboom. Deze boom vormt een prachtige gedenkplek. U kunt hierin een metalen blad met naam, geboorte- en sterfdatum van een dierbare laten aanbrengen.