Begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest organiseert een gedichtenwedstrijd!

Graag willen wij iedereen uitnodigen om een creatieve uiting in de vorm van een gedicht te creëren. Het gedicht dient een relatie te hebben met de Begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest of met begraafplaatsen in het algemeen. Het gedicht dient voor 10 augustus digitaal te zijn ingestuurd, waarna de jury een keuze kan maken uit de inzendingen. De deelnemer van het winnende gedicht ontvangt een blijvende herinnering in de vorm van een trofee en een geldbedrag van € 100,00, welke zal worden uitgereikt tijdens het Monumenten/Osger weekend op 10 of 11 september. De gekozen gedichten kunnen worden opgenomen in de gedichtenbundel die de Stichting Begraafplaats Groene Kerk eventueel zal uitgeven. De deelnemers waarvan het gedicht is gekozen ontvangt een auteursexemplaar van deze bundel.

Reglement van deelname gedichtenwedstrijd

 Algemeen

 1. De gedichtenwedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting Begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest
 2. Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande wedstrijdcriteria, komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd.
 3. Het ingezonden gedicht mag niet eerder op enigerlei wijze zijn ‘gepubliceerd’ en/of hebben meegedaan aan een andere schrijfwedstrijd in welke vorm dan ook, en moet contractueel vrij zijn voor uitgave.
 4. Het gedicht dient onder eigen naam te worden ingezonden.
 5. Stuur je gedicht op naar gedichten@begraafplaats-groenekerk.nl Deelnemers krijgen binnen een week een ontvangstbevestiging.
 6. Het gedicht dient uiterlijk 10 augustus 2022 te zijn ontvangen. Gedichten die later dan de uiterste datum voor inzending zijn ontvangen, worden uitgesloten van deelname.
 7. Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.
 8. Inzendingen dienen digitaal te worden ingezonden, inzendingen op papier worden uitgesloten van deelname.
 9. De documentnaam dient identiek te zijn aan de titel van het gedicht.
 10. In het document mogen geen herleidbare persoonsgegevens zoals naam- en adresgegevens staan. Dit geldt eveneens voor de documentnaam en eigenschappen van het bestand. (Dit zodat het gedicht anoniem wordt gelezen tijdens de beoordelingsfase om de objectiviteit te waarborgen)
 11. Elke deelnemer mag maximaal twee gedichten insturen. Daarvan zal er uiteindelijk één in de eventueel uit te geven gedichtenbundel worden opgenomen. Dit geldt uiteraard slechts voor de gedichten die zijn doorgedrongen tot de shortlist.
 12. Juryleden zijn uitgesloten van deelname aan de gedichtenwedstrijd.

Het gedicht: vorm

 1. De maximale lengte van een gedicht is 40 regels (exclusief titel.)
 2. Het betreft één afgerond gedicht met originele titel.
 3. Lever je gedicht aan in Word of PDF-bestand.
 4. Gebruik het lettertype Times New Roman, grootte 12 met regelafstand 1,5.
 5. Het gebruik van illustraties en/of gekleurde tekst is niet toegestaan.

Het gedicht: inhoud

 1. Het gedicht is geschreven in de Nederlandse taal en heeft een relatie met de Begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest, dan wel met begraven of begraafplaatsen in het algemeen.
 2. Het gedicht is bedoeld voor een breed publiek.
 3. Het gedicht mag niet gebaseerd zijn op een aflevering van een bekende serie en/of personages en moet origineel werk zijn van de deelnemer.
 4. Gedichten die buitensporig veel geweld bevatten, aanzetten tot haat en/of geweld of expliciet pornografisch zijn, worden uitgesloten van deelname.

De auteur

 1. Als er besloten wordt tot het maken van een bundel, geef je Begraafplaats Groene Kerk tevens toestemming om de bundel, met daarin ook jouw gedicht, te promoten bij verschillende media op een manier die de uitgever goeddunkt.
 2. In overleg kan worden besloten het geplaatste werk onder een pseudoniem uit te geven.

De beoordeling

 • Eerst vindt er een selectie plaats om te komen tot de longlist. Dit geschiedt aan de hand van de globale beoordeling van elk afzonderlijk jurylid: ‘voldoende’, ‘twijfel’ en ‘onvoldoende’ Deze ‘predicaten’ leveren respectievelijk 2, 1 en 0 punten op. Deze punten worden bij elkaar opgeteld en van hoog naar laag gerangschikt.
 • Elk jurylid mag één gedicht dat buiten de longlist valt alsnog daaraan toevoegen. Dit gedicht zal daarna dezelfde jurering als de reeds geplaatste ondergaan.
 • De onder 1. en 2. genoemde voorselectie resulteert in een longlist. Deze worden aan een meer specifieke jurering onderworpen.
 • Gedichten op de longlist worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
  1. schrijfvaardigheid (interpunctie, spelling, grammatica)
  2. schrijfstijl;
  3. opbouw en structuur van het gedicht;
  4. originaliteit;
  5. voldaan aan thema

Elk jurylid geeft per criterium een cijfer en bepaalt aan de hand van het gemiddelde zijn of haar persoonlijke selectie. In gezamenlijk overleg besluit de jury tot het aanwijzen van een winnaar.

De jury

 1. De jury bestaat uit 3 personen. De juryleden lezen de ingezonden gedichten en stellen de longlist en de shortlist samen.

Prijs

 1. De auteur van het gedicht dat als eerste eindigt ontvangt een blijvende herinnering in de vorm van een trofee en een geldbedrag van 100 euro.
 2. De prijs zal worden uitgereikt tijdens een de door Begraafplaats Groene Kerk georganiseerde presentatie in het Monumenten/ Osger weekend op zaterdag 10 of zondag 11 september 2022.  De door de jury gekozen beste gedichten zullen tijdens deze bijeenkomst worden voorgelezen (bij voorkeur door de schrijver) in de Groene Kerk.

De uitgave

 1. De geplaatste gedichten kunnen worden opgenomen in de gedichtenbundel die de Stichting Begraafplaats Groene Kerk eventueel zal uitgeven.
 2. Iedere geplaatste deelnemer ontvangt kosteloos* een auteursexemplaar van de bundel.
 3. Iedere geplaatste deelnemer krijgt de mogelijkheid meerdere bundels tegen gereduceerd auteurstarief aan te schaffen.

Rechten en plichten

 1. Gedichten blijven eigendom van de auteur.
 2. Bovenstaande voorwaarden zijn bindend. Niet-naleving van deze voorwaarden zal resulteren in een diskwalificatie.
 3. In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk.